VOLD

«Vold, fysiske eller psykiske handlinger som en person truer med eller gjennomfører mot en eller flere andre mot deres vilje. Utøvelse av vold kan være gjort for å tvinge gjennom sin egen vilje, eller komme som et mer spontant uttrykk for aggresjon. I og med at det dreier seg om handlinger som gjennomføres mot andres vilje, vil voldshandlinger i all hovedsak betraktes som ulovlige.»
Hentet fra http://sml.snl.no/vold (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


FAMILIEVOLD

Advokateriet

Innhold: generell informasjon.

Les mer


Alternativ til Vold

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM VOLD

Arbeidstilsynet

Innhold: forebygging, generell informasjon og håndtering.

Les mer


Redd Barna

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Senter for Krisepsykologi

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Ung.no

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


HJELP FOR BARN OG UNGE

Redd Barna

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer