VINTERDEPRESJON

«Vinterdepresjon, psykisk forstemning som forekommer i den mørke årstid. Tilstanden debuterer ofte om høsten med symptomer som energimangel og humørsenkning (forstemning). Ni av ti har økt søvnbehov, overspising og trang til å spise karbohydrater (f.eks. sjokolade). Personer med vinterdepresjoner er sjelden dypt deprimerte, og psykomotorisk hemning forekommer ikke.»
Hentet fra http://sml.snl.no/vinterdepresjon (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM VINTERDEPRESJON

Helse Bergen

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Nettdoktor

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, forebygging, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


WebPsykologen

Innhold: forekomst, generell informasjon og årsaker.

Les mer