UTVIKLINGSHEMNING

«Utviklingshemning brukes om en medfødt eller tidlig oppstått, varig kognitiv funksjonsnedsettelse. Begrepet er sammensatt og flertydig, og defineres ulikt avhengig av hvilket formål definisjonen har; eksempelvis i læringssammenheng, for medisinske formål, i juridisk sammenheng, og sosialt og kulturelt. Generelt innebærer utviklingshemning langsommere kognitiv utvikling enn det som regnes for en normal utvikling. Talespråkutviklingen hos barna går ofte seinere enn hos andre barn.»
Hentet fra https://snl.no/utviklingshemning (Store norske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM UTVIKLINGSHEMNING

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Innhold: diagnose, generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Innhold: diagnose, generell informasjon, kjennetegn, prognose og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose og årsaker.

Les mer


Oslo universitetssykehus

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Store norske leksikon

Innhold: forekomst, generell informasjon, kjennetegn, prognose og årsaker.

Les mer