TVANGSLIDELSE

«Tvangslidelse, angstlidelse kjennetegnet ved tvangstanker (obsesjoner) og tvangshandlinger. Også kalt obsessiv-kompulsiv angstlidelse.»
Hentet fra http://snl.no/tvangslidelse (Store norske leksikon), 22. mars 2015

«Obsessiv-kompulsiv lidelse, samlebetegnelse for et sykdomsbilde kjennetegnet ved kroniske (langvarige) tvangstanker og/eller tvangshandlinger som debuterer i løpet av de første tiår i en persons liv. Lidelsen atskilles fra episodiske tvangstanker eller handlinger som kan forekomme episodisk som ledd i andre psykiske lidelser.»
Hentet fra https://sml.snl.no/obsessiv-kompulsiv_lidelse (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM TVANGSLIDELSER

ANANKE – Norsk OCD forening

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Lommelegen

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, prognose symptomer og årsaker.

Les mer


Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, prognose og symptomer.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Nettpsykiateren

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Universitetet i Tromsø

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer