SPISEFORSTYRRELSER

«Spiseforstyrrelse, samlebetegnelse på tilstander der pasienten har et sykelig forhold til mat. Spiseforstyrrelsene synes å øke i hyppighet i Norge. De rammer spesielt yngre kvinner. Man er den senere tid blitt oppmerksom på at spiseforstyrrelser er et problem i toppidretten; spesielt i idretter med vektklasser (som bryting og judo), i kondisjonskrevende idretter (som langrenn og langdistanseløping) og i estetiske idretter (som rytmisk sportsgymnastikk, turn og stup). De viktigste spiseforstyrrelsene er anorexia nervosa og bulimi.»
Hentet fra http://sml.snl.no/spiseforstyrrelse (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


FOR PÅRØRENDE

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


Sunn Jenteidrett

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


Ung.no

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


FOREBYGGING AV SPISEFORSTYRRELSER

Norsk Helseinformatikk

Innhold: forebygging og håndtering.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM SPISEFORSTYRRELSER

Folkehelseinstituttet

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Psynett [fagartikkel om spiseforstyrrelser]

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


Rådet for psykisk helse

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Innhold: diagnose, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Stiftelsen Senter for Spiseforstyrrelser

Innhold: generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Ung.no

Innhold: generell informasjon.

Les mer


MENN OG SPISEFORSTYRRELSER

Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer