SJALUSI

«Sjalusi, i medisin brukt i betydningen en sammensatt følelse av sinne, indre uro og fortvilelse knyttet til en subjektiv opplevelse av krenkelse ved at en annen person enn man selv blir gjenstand for oppmerksomhet, interesse og eventuell beundring og oppvarting.»
Hentet fra http://sml.snl.no/sjalusi (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM SJALUSI

Helsenett.no

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Rådet for psykisk helse

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Ung.no

Innhold: generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


WebPsykologen

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer