SEKSUELL HELSE

«Seksualitet, i biologien de former for atferd som er knyttet til kjønnet formering, i snever forstand kjønnsdrift. (…) Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert seksualiteten som en integrert del av hvert menneskes personlighet, som et aspekt ved det å være menneske, et aspekt som ikke kan skilles fra andre aspekter ved livet. I tråd med dette synet er seksualiteten noe langt mer enn samleie mellom mann og kvinne. Den omfatter et bredt spekter av følelsesmessige relasjoner mellom mennesker, og påvirker tanker, følelser, handlinger og mellommenneskelig respons – og derigjennom vår psykiske og fysiske helse.»
Hentet fra https://snl.no/seksualitet (Store norske leksikon), 22. mars 2015


ELDRE OG SEKSUELL HELSE

Norsk Helseinformatikk

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM SEKSUELL HELSE

Helsekompetanse.no

Innhold: generell informasjon.

Les mer


Helsekompetanse.no

Innhold: generell informasjon.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: generell informasjon.

Les mer


Sex og Samfunn

Innhold: generell informasjon.

Red.anm.: Se i menyen til venstre for mer informasjon.

Les mer


GUTTER OG SEKSUALITET

Sex og samfunn

Innhold: generell informasjon.

Les mer


JENTER OG SEKSUALITET

Sex og samfunn

Innhold: generell informasjon.

Les mer


KREFT OG SEKSUELL HELSE

Kreftforeningen

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


SEKSUALITET I NORGE

Sex og samfunn

Innhold: generell informasjon.

Les mer