SCHIZOFRENI

«Schizofreni, spaltet sinn, alvorlig psykisk lidelse (psykose) over minst seks måneder kjennetegnet ved forandringer i tenkning (assosiasjonsforstyrrelser), sansning (persepsjon) og regulering av affekter (affektavlatning), tilbaketrekning fra kontakt (autisme) og uttalt handlingsambivalens samtidig som den intellektuelle kapasiteten for øvrig kan være bevart, og personen er ved klar bevissthet.»
Hentet fra http://sml.snl.no/schizofreni (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM SCHIZOFRENI

Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Levemedschizofreni-no.com

Innhold: diagnose, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Red.anm.: Se i menyen til venstre på siden for mer informasjon.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: generell informasjon og symptomer.

Les mer


Rådet for psykisk helse

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer