POSTTRAUMATISK STRESSLIDELSE (PTSD)

«Posttraumatisk stresslidelse, angstlidelse som kan oppstå hos mennesker som har vært utsatt for særlig skremmende og redselsfulle opplevelser slik som grov vold, mishandling, krig og konsentrasjonsleiropphold, katastrofer, tortur, voldtekt, alvorlige ulykker eller alvorlige forbrytelser (f.eks. væpnet ran).»
Hentet fra http://sml.snl.no/posttraumatisk_stresslidelse (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM POSTTRAUMATISK STRESSLIDELSE

Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Lommelegen

Innhold: behandling, diagnose, forebygging, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, prognose og årsaker.

Les mer


POSTTRAUMATISK STRESSLIDELSE ETTER VOLD OG OVERGREP

Landsforeningen for voldsofre

Innhold: diagnose, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


POSTTRAUMATISK STRESSLIDELSE HOS BARN OG UNGE

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Innhold: diagnose, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon og årsaker.

Les mer