PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER

«Personlighetsforstyrrelser, en gruppe psykiske lidelser kjennetegnet ved avvik i personlighetstrekk som viser seg i form av urimelige reaksjoner og atferd innen mange personlige og sosiale situasjoner. Noen av disse lidelsene viser seg tidlig i individets utvikling som følge av både konstitusjonelle (medfødte) faktorer og sosiale erfaringer, mens andre erverves senere i livet.»
Hentet fra http://sml.snl.no/personlighetsforstyrrelser (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER

Lommelegen

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Oslo universitetssykehus

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer