PARKINSONS

«Parkinsons sykdom, sykdom som er karakterisert ved symptomene bevegelseshemning (hypokinesi), muskelstivhet (rigiditet) og skjelvinger (tremor). (…) Parkinsons sykdom (som antakelig har flere varianter) utgjør ca. 75 % av tilfellene av parkinsonisme, som er en fellesbetegnelse på flere sykdommer med noenlunde tilsvarende symptomer.»
Hentet fra http://sml.snl.no/Parkinsons_sykdom (Store medisinske leksikon), 22. mars 2014


FOR PÅRØRENDE

Norges Parkinsonforbund

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Norges Parkinsonforbund

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


Norges Parkinsonforbund

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM PARKINSONS

Norges Parkinsonforbund

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Red.anm.: Se i menyen til venstre på siden for mer informasjon.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, håndtering, prognose og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: symptomer.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer