PANIKK

«Panikk, sterk, ukontrollert redsel forbundet med tap av dømmekraft og derfor formålsløs aktivitet. (…) Panikk kan utløses hvis en person plutselig opplever å stå overfor en overhengende og livstruende fare. Den som rammes, vil som oftest løpe eller virre omkring uten mål og mening. Noen kan også skrike. Bevisstheten er innsnevret, og evnen til å motta og forstå informasjon er sterkt begrenset. Tilstanden er forbundet med hjertebank, rask pust, økt blodtrykk, skjelving og muskeluro.»
Hentet fra http://sml.snl.no/panikk (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM PANIKK

Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


PANIKKANGST OG PANIKKANFALL

Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Oslo-psykologene.no

Innhold: forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Senter for Kognitiv Praksis

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer