MEGAREKSI


GENERELL INFORMASJON OM MEGAREKSI

Psynett [fagartikkel om spiseforstyrrelser]

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


SinnetsHelse.no

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Trening.no

Innhold: forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Ung.no

Innhold: forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer