MARERITT

«Mareritt, drømmeopplevelser fulle av angst eller frykt. Drømmeinnholdet blir som regel husket i detalj og omfatter vanligvis trusler mot liv, trygghet og selvfølelse. Drømmebildene kan være sannsynlige og troverdige eller ha mer surrealistisk eller grotesk karakter. Samme eller lignende tema kommer ofte igjen i marerittene, spesielt hvis de er forårsaket av traumatiske opplevelser.»
Hentet fra http://sml.snl.no/mareritt (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM MARERITT

Forskning.no

Innhold: generell informasjon, kjennetegn og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Innhold: behandling, forekomst, håndtering, generell informasjon og symptomer.

Les mer


MARERITT ETTER TRAUMATISKE HENDELSER

Senter for Krisepsykologi

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


SinnetsHelse.no

Innhold: generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer