KROPPSBILDE

«Kroppsbilde, begrep som omfatter en persons forestillinger om og opplevelser av egen kropp. Kroppsbilde er nært knyttet til selvfølelse og trygghet på egen identitet.»
Hentet fra http://sml.snl.no/kroppsbilde (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM KROPPSBILDE

Store medisinske leksikon

Innhold: generell informasjon.

Les mer


Universitetet i Oslo

Innhold: generell informasjon, kjennetegn og håndtering.

Les mer


UNGDOM OG KROPPSBILDE

Barnevakten

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


Forskning.no

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer