HYPERSOMNI

«Hypersomni, oversoving, det å sove mer enn vanlig. Behov for søvn er individuelt, men hos voksne vil vanligvis et søvnbehov over 10–12 timer bli oppfattet som hypersomni. Hypersomni kan være habituelt, skyldes påvirkning av legemidler eller toksiske stoffer, skyldes ulike sykdommer som rammer sentralnervesystemet, eller forekomme som ledd i psykiske lidelser.»
Hentet fra http://sml.snl.no/hypersomni (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM HYPERSOMNI

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Innhold: diagnose, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Red.anm.: Bla ned til overskriften “Hypersomnier”.

Les mer


IDIOPATISK HYPERSOMNI

Foreningen for søvnsykdommer

Innhold: diagnose og symptomer.

Les mer