HØYSENSITIVITET

«Det å være høysensitiv vil si det samme som å være mer sensitiv, følsom, var og mottagelig for ulike typer inntrykk. Nervesystemet er mer fintfølende og mottakelig for sanseinntrykk, stemninger og stimuli enn hos de fleste andre mennesker, og disse inntrykkene bearbeides dypere. Å være høysensitiv er et medfødt personlighetstrekk og det er like utbredt blant begge kjønn, og blant alle folkegrupper/kulturer.»
Hentet fra http://www.hsperson.no/:/hsp/:/Hoysensitivt_Personlighetstrekk.html (Foreningen for høysensitive), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM HØYSENSITIVITET

Den Lille Klinikk

Innhold: generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


Foreningen for høysensitive

Innhold: forekomst, generell informasjon, kjennetegn og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: forekomst, generell informasjon, kjennetegn og symptomer.

Les mer


HØYSENSITIVITET HOS BARN

Den Lille Klinikk

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og symptomer.

Les mer