ENSOMHET

«Ensomhet er å oppleve et savn av ønsket kontakt med andre. Den som er ensom, har mindre kontakt med andre eller dårligere innhold i kontakten enn han eller hun ønsker. (…) Å være ensom er ikke det samme som å være alene eller isolert, bo alene, ha få venner eller ha liten sosial omgang. (…) Man kan være einstøing, bo avsides eller se folk sjelden, og være aldeles fornøyd med tilværelsen. Man kan ha mange venner – ha stor vennekrets og høy aktivitet på Facebook – og likevel oppleve ensomhet.»
Hentet fra http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/hvem-er-de-ensomme (Statistisk sentralbyrå), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM ENSOMHET

Helsenett.no

Innhold: forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: forekomst, håndtering og generell informasjon.

Les mer


SinnetsHelse.no

Innhold: forekomst, generell informasjon og håndtering.

Les mer


Ung.no

Innhold: generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer