DYSLEKSI

«Dysleksi, ordblindhet, lese- og stavevanskeligheter. Skyldes funksjonelle avvik i språkrelaterte områder hjernebarken. Lese- og staveevnen kan ofte forbedres med spesielle treningsprogrammer.»
Hentet fra http://sml.snl.no/dysleksi (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM DYSLEKSI

Dysleksi Norge

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Dysleksi Norge

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Innhold: forekomst, generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Ung.no

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer