BIPOLAR LIDELSE

«Bipolar lidelse, nyere betegnelse på manisk-depressiv sinnslidelse. Ved denne lidelsen er personen i perioder upåfallende, i andre perioder deprimert eller oppstemt (hypoman, manisk). I de depressive periodene er evnen til å reagere følelsesmessig (f.eks. med glede eller sinne) svekket; interesse for aktiviteter som tidligere gav glede er borte; det er ofte et pessimistisk syn på fortid og fremtid. (…) I de oppstemte periodene er tilstanden kjennetegnet ved motsatte symptomer, derav navnet bi-polar, to (mot)poler. Stemningsleiet er hevet på en måte som gjør at det ikke harmoniserer med personens omstendigheter.»
Hentet fra http://snl.no/bipolar_lidelse (Store norske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM BIPOLAR LIDELSE

Helsebiblioteket.no

Innhold: generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Lommelegen

Innhold: behandling, generell informasjon, prognose og symptomer.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Rådet for psykisk helse

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Store norske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer