ASPERGERS SYNDROM

«Aspergers syndrom, en forstyrrelse i et barns utvikling innenfor autismespekteret (…). Barn og voksne med Aspergers syndrom vil ha vanskeligheter med sosial omgang, særlig med jevnaldrende, da de har vanskeligheter med å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andres forventninger.»
Hentet fra http://snl.no/Aspergers_syndrom (Store norske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM ASPERGERS SYNDROM

Autismeforeningen

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, kjennetegn, prognose og årsaker.

Les mer


Elevsiden.no

Innhold: diagnose, forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: diagnose, behandling, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, generell informasjonog symptomer.

Les mer