ABSTINENS

«Abstinens, avholdenhet fra bruk av stoffer som kan gi utvikling av avhengighet. Slike stoffer omfatter alkohol, andre rusmidler, medikamenter med ruspotensiale/tilvenningsfare, nikotin, koffein.»
Hentet fra http://sml.snl.no/abstinens (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


ALKOHOLABSTINENS

Lommelegen

Innhold: behandling, generell informasjon og symptomer.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM ABSTINENS

SinnetsHelse.no

Innhold: behandling, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: generell informasjon og symptomer.

Les mer


OPIATABSTINENS

Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, generell informasjon og symptomer.

Les mer